dimarts, 28 de maig de 2013

UN NOU CEREAL MÉS SALUDABLE I RESISTENT

Al món hi ha desenes de cereals, però l'èsser huma en consumeix només un grapat com el blat, el blat de moro i l'arròs. Amb la idea de trobar un cereal més resistent a fenòmens com la sequera lesaltes temperatures, el cientìfic de l'institut d'Agricultura Sostenible de Cordova Antonio Marín va començar a creuar diverses varietats de blat dur i ordi fins que va topar amb una planta que el satisfeia. Es tractava del tirtordeum, una nova espècie de cereal apta per el consum humà que, 35 anys desprès, intenta comerzialitzar l'emresa catalana Agrasys


NOM: Jordi Tapia
DATA: 28/5/13
FONT: el Periodico